Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Bir Karar!  Satıcılar ve Tüketicileri Yeni Bir Dönem Bekliyor

Yazar: Ömer LAYIK tarih: 05/05/2022
 Bilindiği üzere ticaret bakanlığı e ticarete yönelik olarak yeni düzenlemeler getirdi bu düzenlemeler kapısında satıcılar ve tüketiciler oldukça yakından etkilenecek. Türkiye e-ticaret sektöründe yeni bir düzenlemeye gidiyor. Hazırlıkları hala devam etmekte olan düzenleme kapsamında satıcılar artık yalnızca e-ticaret pazar yerinde değil aynı zamanda pek çok ticaret noktasında da etkin faaliyet gösterecek. Buna bağlı olarak artık […]

 Bilindiği üzere ticaret bakanlığı e ticarete yönelik olarak yeni düzenlemeler getirdi bu düzenlemeler kapısında satıcılar ve tüketiciler oldukça yakından etkilenecek. Türkiye e-ticaret sektöründe yeni bir düzenlemeye gidiyor. Hazırlıkları hala devam etmekte olan düzenleme kapsamında satıcılar artık yalnızca e-ticaret pazar yerinde değil aynı zamanda pek çok ticaret noktasında da etkin faaliyet gösterecek. Buna bağlı olarak artık e-ticaret daha dengeli bir şekilde ilerleme gösterecek. Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet alanları belirlenerek e- pazar yerlerinde farklı bir döneme geçiş yapılacak. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen kanuna göre satıcı  hakları tamamı ile koruma altına alınacak. Bu çerçeve kapsamında özellikle belirtilmesi gerekir ki taklit ürün satışları ya da hukuku ayrı içeriklerin satışı bakanlık tarafından engellenecek . Aslında bu noktada detaylı olarak ele alacak olursak haksız rekabet bir nebze olsun önlenmiş olunacak. Bunun yanı sıra mevzuatta yer alan bilgilere göre hukuka aykırı olan bütün içerikleri satış işlemleri durdurulacak. Satıcıların hürriyetlerini engelleyen hiçbir satışa sunulmayacak. Haksız bir şekilde yapılan bütün satışların önüne geçilecek. Mevzuata göre artık ve satıcılara dijital ortamda yapılmakta olan bütün ödemeler daha kısa bir süre içerisinde sağlanacak. Bu noktada sözleşmeler kesinlikle tek taraflı olmayacak.

Dikkat E-ticaret Perakendecisi Kendi Markasını Artık Satışa Sunamayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni mevzuata göre geleneksel bir perakendeci kolayca pazar yeri bulabilecek fakat e ticarette doğmuş olan bir perakendeci kendi markasını satma hakkına ne yazık ki sahip olamayacak.

Bu durum ise markalara kısıtlama getirilmesi ile tüketicinin ürünleri ulaşmasını zorlaştırmakta. Örnek vermek gerekirse bir fabrikada binlerce kişi çalışıyor ise fabrikada üretilmekte olan ürünlere getirilen kısıtlama ile üretim sektörü ciddi anlamda olumsuz etkilenecek.

Online Cüzdan Devri Sona Eriyor

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan yeni mevzuata göre artık dijital platformlarda entegre ödemeyi kolaylaştırmakta olan uygulamalar tamamen kaldırılacak. Bu durum ise tüketicinin ödeme kolaylığını zorlaştırabilir.  Bunun  yanı sıra müşterilerin indirimden yararlanma hakları da ortadan kalkacak.

Kurallara Uyum Sağlayamayanlar İçin Ağır Yaptırımlar Yolda

Özellikle bu noktada belirtilmesi gerekir ki ticaret bakanlığı tarafından belirlenen mevzuata göre kurallara uyum sağlamayan kurum ve şahıslar ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalacak. Satıcının fiyatını tek taraflı değiştirmeyi düşünen ve kampanyaya zorlamakta olan Pazar yerlerine  toplam 500.000 TL para cezası kesilecek. Bunun yanı sıra e-ticaret pazar yerleri satıcıları yalnızca  belli bir kişiden ya da kurumdan mal veya hizmet teminine zorlama hakkına sahip olmayacak. Bunun yanı sıra satıcılar kendilerine ait veri ve bilgileri istedikleri vakit diğer e ticaret pazar alanlarına taşıma hakkına sahip olabilecek.

Kampanyalara Sınırlamalar Getiriliyor

Net işlem hacmi üzerinden belirlenmekte olan  limite takılmış herhangi bir  e-ticaret şirketinin  bir yıl içerisinde  yurtiçi satışlara yönelik iskonto ve indirimlerine Ticaret Bakanlığı tarafından artık sınırlama getirilecek. Bunun yanı sıra

düzenli fırsat günleri ile öne çıkmakta olan  e-ticaret şirketlerinin kampanyaları artık azalış gösterecek ve çapları daha çok küçülme gösterecek. Geleneksel ticarette yaşananların aksine indirimler e-ticaret platformunda sınırlanacak.

Hisse Satışları Daha Yakından Takip Ediliyor

E-Ticaret pazaryerleri bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanmakta olan  yönetim ve organizasyon yapısını ,faaliyet ve denetim raporunu, , finansal tablolarını  artık Ticaret Bakanlığı’na iletmiş olacak.  Ortaklık yapısında yüzde 3'ten fazla bir değişiklik söz konusu olursa 30 gün içinde  bu durumunun bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Eğer belirlenen süre kapsamında yani 30 gün içerisinde bu durum bakanlığa bildirilmezse bildirmeyene 100 TL para cezası uygulanacak. Böylece artık hisse satışları daha yakından takip edilmiş olunacak.

Showing Cart Trolley Shopping Online Sign Graphic
Reklam Bütçelerine Yeni Düzenlemeler Geliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından e ticaret sisteminde belirlenen yeni mevzuata göre  sektörde yer alan  şirketlerin reklam ve ilan bütçelerine net işlem hacimleri tespit edilerek üst limitler  ortaya konulacak. Bir önceki yıl net işlem hacminin; 30 milyar TL'si için binde 15'ten fazla reklam harcamasına kesinlikle izin verilmemesi bekleniyor.  Bu noktada eğer işlem hacmi 30 milyar TL'den fazla ise  60 milyar TL'ye kadar olan kısım için binde 15'e ilave olarak, otuz milyar Türk lirasını aşan kısmın binde 10'u, 60 milyar Türk lirasını aşan kısmın ise binde 5'inden fazla reklam harcamasına yine aynı şekilde kesinlikle izin verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen bu mevzuata göre  reklam sektörlerindeki gelirlerde artık kısıtlamalar söz konusu olacak

Kargo Faaliyetlerine Yeni Düzenleme Yolda

Ticaret Bakanlığının e-ticaret sistemine yönelik bir diğer düzenlemesi ile kargo faaliyetleri üzerine. Pazaryerlerinin kurdukları taşıma ağları pazaryeri dışına kesinlikle hizmet vermeye açık olmayacak. Bu sebepten dolayı aynı zamanda pazaryerleri, platformları üzerindeki satılan ürünlerin daha büyük bir kısmını kendileri taşımayı tercih edebilme imkanına sahip olacak.

 Bunun yanı sıra doğrudan kargo şirketlerine verilen kutu sayılarında azalması da bize göre gündeme gelebilir nitelikte.  E-ticaret şirketlerinin kurmuş oldukları kargo ağları özellikle son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Covid-19 salgınları gözle görülür faaliyet göstermiş durumda.

10 yıllık tecrübe ile mutlu müşteriler.

Benzer paylaşımlar

Top magnifierarrow-down